Home » Voľnočasové aktivity

Značka: Voľnočasové aktivity

Súkromné centrum voľného času

Zameranie: Voľnočasové aktivity Stručný popis: Súkromné centrum voľného času je privátne školské zariadenie zamerané na mimoškolské (športové, umelecké, technické, jazykové … ) aktivity detí základných, stredných škôl a detí predškolského veku. Kontakt: 0908 953 272, 055/674 15 16 Adresa: Galaktická 9, 04012 Košice- Nad jazerom Potrebné vybavenie nájdete u nás v obchode. 

Zistiť viac