Home » Súkromné centrum voľného času

Súkromné centrum voľného času

Zameranie: Voľnočasové aktivity

Stručný popis:
Súkromné centrum voľného času je privátne školské zariadenie zamerané na mimoškolské (športové, umelecké, technické, jazykové … ) aktivity detí základných, stredných škôl a detí predškolského veku.

Kontakt:
0908 953 272,
055/674 15 16

Adresa:
Galaktická 9, 04012 Košice- Nad jazerom

Potrebné vybavenie nájdete u nás v obchode. Obchod