Meno a priezvisko (povinné)

Adresa a číslo (povinné)

Mesto (povinné)

PSČ (povinné)

Mail (povinné)

Telefónne číslo (povinné)

Adresa kde bol tovar zaslaný

Adresa kde má byť reklamovaný tovar zaslaný

Číslo objednávky (povinné)

Dátum vystavenia elektronickej objednávky (povinné)

Bankové spojenie (IBAN) (povinné)

Názov tovaru (označenie)

Popis vady tovaru