Karate nie hra s bodmi ani neslúži pre verejne pobavenie ukážkou pôsobivých demonštrácií. Je to bojové umenie a spôsob života, ktorý učí cvičenca, aby bol pokojný, ale ak je konflikt nevyhnutný, tak karate učí ako zdolať súpera jediným úderom.

Takáto akcia ale vyžaduje silu, rýchlosť, sústredenie a ovládanie. Tieto fyzické aspekty bojového umenia sú len súčasťou praxe, sú len prostriedkom, ale nie samotnou cestou.

Pravé karate je založené na filozofii Bushido. V skutočnom karate telo, myseľ a duch celého človeka musia byť jedno. Prostredníctvom Kihon, Kumite a Kata sa učíme ovládať svoje pohyby. Ale ešte dôležitejšie je, že sa učíme, aby sme boli schopný vzdať sa kontroly. Môžeme vykonávať techniky, bez premýšľania o nich, a ostať pri tom naďalej sústredený, bez toho aby sme sa museli sústrediť na nejakú konkrétnu jednu vec. V podstate si telo pamätá ako sa hýbať a myseľ ako byť v pokoji.

Táto harmonická jednota tela a mysle je veľmi silná. Dokonca aj dosiahnutie najväčšej fyzickej sily a zručnosti sa nevyrovná sile tohto harmonického splynutia v jedno.

Výsledkom dosiahnutia skutočného karate je prirodzenosť, reakcia bez námahy, dôvera, pokora, otvorenosť a mier, čo je možné dosiahnuť len prostredníctvom dokonalého zjednotenia mysle a tela. Toto je základom učenia Zen-u.

Bushido: Cesta samuraja

Bushido je kódex správania (morálnych zásad) určený pre samurajov. Fungoval v Japonsku po celé stáročia. Bushido bol postavený na základných princípoch Zen-u. Mal pomôcť samurajom dosiahnuť múdrosť a pochopiť  seba a vesmír prostredníctvom skúsenosti, trénovania sily a sebaovládania.

Bushido je založené na siedmich základných zásadách:

 1. Správne rozhodnutie a čestnosť
 2. Statočnosť a hrdinstvo
 3. Súcit a zhovievavosť k všetkým
 4. Zdvorilosť a správne chovanie
 5. Pravdivosť a úplná úprimnosť
 6. Česť a sláva
 7. Oddanosť a vernosť

Bojový duch a odvaha boli samozrejme zásadné aspekty Bushida. Bushido bolo pre samuraja, najvyšším cieľom dosiahnutie úplnej čistoty v myslení a konaní. Každý samuraj dôsledne nasledoval navrhnutý systém ceremónie a etikety určenej na podporu tejto čistoty. Bushido pomáhalo zjednotiť samurajovú myseľ a telo, čo mu umožnilo zachovať pokojnú myseľ aj tvárou v tvár utrpeniu. Úprimnosť, láskavosť, poctivosť, láska k rodičom a vážiť si všetkých bolo súčasťou jadra Bushida. A to bolo semienko z ktorého tradícia karate vzišla. Tieto atribúty múdrosť, pochopenie a podpora mieru, sú jedny z najväčších výhod a princípov karate.

Shoto Dojo-kun

20 princípov karate

shotodojokun

Predtým ako Majster Funakoshi Gichin založil JKA vytvoril dvadsať princípov karate. Týchto dvadsať princípov je postavených na filozofii Bushido a Zenu.

 1. Nikdy nezabudni, karate začína a končí Rei (Rei je pozdrav obsahujúci zdvorilosť alebo rešpekt, prejavuje sa úklonom)
 2. V karate neexistuje prvý útok
 3. Karate je nástrojom spravodlivosti
 4. Najprv spoznaj sám seba, až potom toho druhého
 5. Umenie rozvíjať svoju myseľ je dôležitejšie ako umenie aplikácie techniky
 6. Osloboď svoju myseľ
 7. Problémy vznikajú z nepozornosti
 8. Karate neprebieha len v DOJO
 9. Tréning karate je celoživotná cesta
 10. Spoj cestu životom s cestou karate, potom dosiahneš duchovnú zrelosť
 11. Skutočné karate je ako horúca voda, ktorá vychladne ak ju nezohrievaš
 12. Nepremýšľaj nad výhrou, ale premýšľaj o tom ako neprehrať
 13. Prispôsob sa protivníkovi
 14. Výsledok boja závisí na tvojej schopnosti pracovať s keyo (nesústredenosťou) a jitsu (sústredením)
 15. Predstav si, že tvoje ruky a nohy sú ako meč
 16. Keď opustíte útočisko domova, objavíte mnoho nepriateľov
 17. Začiatočník musí všetko vykonávať podľa pokynov bez vlastného úsudku, až neskôr sa všetko stane jeho prirodzenou súčasťou
 18. Kata má presne stanovený sled techník a postojov, v reálnom boji je opak pravdou
 19. Tvrdé a mäkké, napäté a uvoľnené, pomalé a rýchle – všetko je v súlade s správnym dýchaním
 20. Vždy sa snaž byť najlepší v používaní všetkého čo si sa naučil

5 pravidiel Dojo kun

Dojokun

Týchto päť pravidiel pomáha žiakom s správnym postojom, rozpoložením a cnosťou ako v dojo, tak aj mimo neho.

 1. Snaž sa o dokonalosť svojho charakteru
 2. Buď lojálny, verný a spoľahlivý
 3. Vlož maximum úsilia do všetkého čo robíš
 4. Buď ohľaduplný k iným
 5. Rozvíjaj schopnosť sebaovládania

Autor:

Škola tradičného Shotokan karate-do

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *